Programa Başvuru Şartnamesi

Başvuran başvuru yapmadan önce monstergaminglab.com web sitesinde yer alan MonsterGamingLab hakkındaki tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okuyarak onaylamak suretiyle programa başvurmaktadır.

Başvuru esnasında, program başvuru formunda yer alan zorunlu alanlarla birlikte zorunlu olmayan alanların da doldurulması tavsiye edilir.

monstergaminglab.com adresli Web Sitesinde bulunan Başvuru formu sayfasında, kişisel verilerin korunmasına dair Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri ve Başvuru Şartnamesi ile Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerinin ayrı ayrı okunup kabul edildiğine dair iki onay kutucuğu yer almaktadır. Bu kutucuklar tıklanmadan Takım oluşturma ve Takım başvuru işlemi tamamlanmayacaktır.

MonsterGamingLab programına başvurmak için Başvuran Takım üyelerinin onay e-postasında yer alan linki tıklayarak açılan sayfada bulunan Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuranlar, Başvuru Formu’nda vermiş oldukları tüm bilgilerin kendilerine ait olduğunu, bunların herhangi bir gizlilik arz etmediğini beyan eder. Başvuranlar, fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve kurumlar nezdinde hak sahipliğini tescil edecek ve bunların üçüncü kişilerce kullanımına ilişkin gerekli hukuksal tedbirleri alacaktır.

Bir Başvuran'nın kimliği ve/veya adresine ilişkin yanlış ve yanıltıcı bilgi, katılımı ve kazanılacak ödülü geçersiz kılabilir. Bu sebeple Başvuranlar, tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Başvuran kayıt bilgileri nedeniyle başvuru ve katılım hakkı ve kazanılan ödül her aşamada Monster/MonsterGamingLab tarafından iptal edilebilir.

Başvuranın MonsterGamingLab ile paylaştığı bilgilerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir /proje ve/veya taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı hiçbir şekilde yarışmayı düzenleyen kuruluş olan MonsterGamingLab sorumlu olmayacaktır.

MonsterGamingLab, başvurusu kabul edilen takımların yanı sıra bir yedek/bekleme listesi oluşturabilir.

Bu sürecin ardından seçilen takımlarlar web sitesinden ilan edilecek ve MonsterGamingLab tarafından düzenlenen programa katılacaktır.

Başvurusu uygun görülen ve ön değerlendirmeden geçen başvuranlara aynı e-posta üzerinden duyuru yapılacaktır.

Başvuranların; başvuruları eğer MonsterGamingLab tarafından onaylanır ve kabul edilir ise başvuru ile kabul etmiş bulundukları monstergaminglab.com web sitesinde yer alan tüm açıklamalara, başvuru/katılım koşullarına, işbu Başvuru Şartnamesi ve Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerine ek olarak Katılım Şartnamesi ile Katılım Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerini katılım aşamasında imzalayarak katılımcı sıfatını almaları gerekmektedir.

Başvuru MonsterGamingLab tarafından onaylanır ve kabul edilir ise Katılım Şartnamesi ile Katılım Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri MonsterGamingLab Programı başlamadan önce başvuranlara bildirilecektir.

Katılım Şartnamesi ile Katılım Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri Başvuranlara bildirilecek MonsterGamingLab Programı yeri ve tarihinde MonsterGamingLab Programı’na katılmadan hemen önce imzalanacaktır.

Başvurusu kabul edilen Başvuranların Katılım Şartnamesi ile Katılım Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerini imzalamaması halinde, bu başvuranlar MonsterGamingLab Programı’na katılma hakkından kayıtsız ve şartsız vazgeçmiş sayılacaktır. Başvuran, MonsterGamingLab kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırı davranması halinde Başvuran, üçüncü kişiler tarafından MonsterGamingLab’e yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle MonsterGamingLab’in uğrayacağı her türlü zararı MonsterGamingLab’in ilk talebi halinde derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Başvuran, yarışma kapsamında Monster/MonsterGamingLab için yaratacağı fikir/projenin Monster/MonsterGamingLab’in saygın kurumsal kimliği ile bağdaşmayan ve buna zarar getirecek hususlar içermeyen ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MonsterGamingLab, program kapsamında takvimini, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu program kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

MonsterGamingLab tarafından yapılan tüm itirazlar tamamen kendi mutlak takdirine göre yapılmış olup nihai olacaktır.

Yarışmaya başvururken verilen kişisel veriler, başvurudan önce incelemeye sunulan MonsterGamingLab Programı kapsamında, kişisel verilerin işlenmesine ve veri kullanımına ilişkin Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerindeki esaslar çerçevesinde işlenecektir.

Buna ek olarak eğer MonsterGamingLab Programı’na katılım söz konusu olur ise katılım aşamasında imzalanacak kişisel verilerin işlenmesine ve veri kullanımına ilişkin Katılım Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerindeki esaslar çerçevesinde de işlenmesi söz konusu olacaktır.

Başvuranlar başvurmakla birlikte monstergaminglab.com web sitesinde yer alan tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okumuş onaylamış olacaktır.

İşbu Başvuru Şartnamesi, yer alan Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri ve katılım aşamasında imzalanacak Katılım Şartnamesi ile Katılım Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri, bu Web Sitesinde bulunan tüm açıklamalar, başvuru ve katılım koşulları, Rehberlik Kuralları ile birlikte bir bütündür.